Par uzņēmumu

Arī galma grāmatspiestuve, kas pie Driksnas atrodas,
Ar visu mākslu fantāziju ķeras pie darba.
Tur saliek, saista, iespiež un prāta jaunus augļus
Sūta nezināmā pasaulē, kur tie sāk jaunu dzīvi.
**1686. gadā Jelgavas tipogrāfijā iespiestais Kristiāna Bornmana vēsturiska satura dzejojums 200 pantos ‘‘Mitau’’ stāsta par Gerherda Radecka spiestuvi pie Driksnas – Lielupes attekas.Grāmata ir laikmeta lieciniece. Tā ir pasaules ainava, kuru autors atklājis un nosaucis līdz šim nebijušā vārdā. Nav iespējams izskaitļot, no kādiem iedvesmas dziļumiem rodas vārds. Sēkla par augli veidojas noslēpumaini un ilgi. Grauds caur zemi un krāsni pārtop maizē. Tā arī tipogrāfijas mašīnas ir sava veida krāsnis. Mēs strādājam Jums, lai, atverot jaunu grāmatu, tā smaržotu pēc ielūguma un svētkiem.Jūsu atsūtītais grāmatas makets ir rasējums sarežģītai būvei, kurai mēs palīdzam veikt aprēķinus. Mēs palīdzam grāmatām kļūt nevainojami skaistām. Mēs atbildam par katru ieloci, grumbu un plaisu. Mūsu pieredze ir prasme izskaust kļūmes un nepieļaut paviršības. Mūsu darbs ir pēdējais posms Jūsu sapnī par grāmatu un pirmais ceļā pie lasītāja.Jūsu iecere ir ceļa zīme, kurai mēs sekojam, palīdzot rast visekonomiskākos veidus galamērķa sasniegšanai. Laiks ir mūsu un Jūsu resurss. Mēs to cienām, saudzējam un taupām. Vairāk nekā divdesmit gadu pieredze un neatslābstošā interese par gala rezultātu mums ļauj novērtēt mūsu īpašo statusu, jo esam pirmie, kuri pieskaras lietai, kuras iepriekš nav bijis. Jaunai grāmatai. Kalendāram. Katalogam.Kvalitatīva grāmata ir mūsu vēsture, šodiena un nākotne. Mūsu ikdiena ir būt par Jūsu prieka lieciniekiem. Mēs esam redzējuši autora aizkustinājuma asaras. Aizturējuši elpu līdz ar izdevēju, kad tas pirmo reizi atver grāmatu. Bijuši blakus māksliniekam, kad tas apskauj grāmatu kā senu draugu.

Iekārtu dunā, failu pārbaudē, aprēķinu sastādīšanā, risinājumu meklēšanā, ikdienas pienākumu virknē mēs apzināmies, ka pieskaramies vien aisberga redzamajai daļai. Zem drukājamo burtu melnajiem mundieriem slēpjas jēgas bezdibeņi, kuriem mēs palīdzam celties gaismā. Mēs to darām ar prieku. Pateicībā par parādīto uzticību. Apņēmībā būt maksimāli precīziem instrumentiem, caur kuriem vārdu jauda laužas pasaulē.

Mēs katrs darām savu darbu un ikvienam no mums šis darbs ir kas vairāk par pienākumu vai atstrādātajām stundām. Mūs vada un vieno interese par rezultātu. Precizitātes azarts, kas vajadzīgs aprēķinos, failu apstrādē, darbā pie iekārtām un grāmatu saiņošanā. Darbinieks mums nav aizstājama detaļa sarežģītā poligrāfijas mehānismā, bet gan Cilvēks. Rūpes par Cilvēku sakņojas ieinteresētībā par darbinieka spēju pamanīt, padarīt, atrisināt. Mūsu mērķis ir gandarījums. Prieks par darba rezultātu, kuru ik dienas iespējams paņemt, atvērt, sasmaržot, lasīt un dāvināt.

Daba ir mūsu depozīts un mantojums, ko atstāsim saviem bērniem. Redzēt ilgtermiņā nozīmē atdot šodien. Mēs labprāt izvēlamies papīru, kas iegūts no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, strādājam ar videi draudzīgām izejvielām un tehnoloģijām, ekonomējam resursus. Mēs esam pārliecināti, ka šodienu apgrūtinoša izvēle jau rīt sniegs augļus, ko baudīs tie, kuri ies mūsu pēdās. Līdzīgi kā mēs sekojam Johanam Fridriham Stefenhāgena kungam, kura 1769. gadā radīto spiestuves namu uzskatām par mūsu 250 gadus ilgās vēstures sākumu. Mēs lepojamies ar vēsturisko pamatu, uz kura esam veidojušies, balstāmies, strādājam, attīstāmies un iedvesmā radīsim Jums arī turpmāk.

JELGAVAS TIPOGRĀFIJA

Dibināšanas gads: 1996
Ražošanas platība: 9900 m2
Darbinieku skaits: 187
2022. gadā saražotas grāmatas: 6,3 milj.
2022. gada apgrozijums, eiro: 17,4 milj.
  • Misija

  • Saglabāt vārdu grāmatā, piešķirt saturam izcilu formu.

  • Vīzija

  • Mūsdienīga Eiropas tipogrāfija, kas piepilda izdevēja sapņus.

  • Vērtības

  • Cilvēks. Darbs. Daba.
    Mēs esam taisnīgi un atvērti, profesionāli un sociāli atbildīgi.