Kontakti

`
Map icon
Birojs un ražotne Jelgavā:

Langervaldes iela 1A, Jelgava,
LV-3002, LATVIJA.
Tālr.: 630 24 501
Fakss: 630 22 927
e-mail: jt@jt.lv

Map icon
Rīgas birojs:

Valguma iela 10, Rīga,
LV-1048, LATVIJA
Tālr.: 670 27 331
Fakss: 670 27 231
e-mail: jt@jt.lv

Bankas konti:

AS Swedbank; SWIFT: HABALV2X
LV97HABA0001408040584

AS SEB banka; SWIFT: UNLALV2X
LV43UNLA0008007467789

Luminor Bank AS; SWIFT: RIKOLV2X
LV02RIKO0000080033217

SIA "JELGAVAS TIPOGRĀFIJA"
LV43603009384

  • Ivonna Kalniņa

   Ivonna Kalniņa

   Pārdošanas vadītāja
   Rīgas birojs
   Tālr.: +371 678 78 605
   Fakss: +371 670 27 231
   E-pasts: ivonna@jt.lv

  • Madara Valaine

   Madara Valaine

   Projektu vadītāja
   Rīgas birojs
   Tālr.: +371 678 07 638
   Fakss: +371 670 27 231
   E-pasts: madara@jt.lv

  • Agate Rublovska

   Agate Rublovska

   Projektu vadītāja
   Rīgas birojs
   Tālr.: +371 297 55 515
   E-pasts: agate@jt.lv

  • Arvis Kronbergs

   Arvis Kronbergs

   Projektu vadītājs
   Jelgavas birojs
   Tālr.: +371 630 07 481
   Fakss: +371 630 07 465
   E-pasts: arvis@jt.lv
   Skype Arvis_Kronbergs

  • Liene Pčolka

   Liene Pčolka

   Mārketinga projektu vadītāja / Dizainere
   Mob. tālr.: +371 261 99 623 E-pasts: liene@jt.lv

  • Liega Krūklīte

   Liega Krūklīte

   Dizainere / Maketētāja
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: liega@jt.lv

  • Santa Lipšāne

   Santa Lipšāne

   Maketētāja
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: santa.lipsane@jt.lv

  • Sintija Sausā

   Sintija Sausā

   Biroja administratore
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: jt@jt.lv

  • Tatjana Zuke

   Tatjana Zuke

   Personāla direktore
   Tālr.: +371 630 07 480
   E-pasts: tatjana@jt.lv

  • Arta Kamola

   Arta Kamola

   Galvenā grāmatvede
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: arta@jt.lv

  • Inese Survila

   Inese Survila

   Grāmatvede
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: inese@jt.lv

  • Sandra Gauriča

   Sandra Gauriča

   Grāmatvede
   Tālr.: +371 630 24 501
   Mob. tālr.: +371 282 29 242
   E-pasts: sandrakl@jt.lv

  • Juris Valdmanis

   Juris Valdmanis

   Iespieddarbu sagatavošanas nodaļas vadītājs
   Tālr.: +371 630 48 768
   E-pasts: bebris@jt.lv

  • Jānis Bečs

   Jānis Bečs

   Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists
   Tālr.: +371 630 48 768
   E-pasts: janis@jt.lv

  • Monvīds Dreimanis

   Monvīds Dreimanis

   Iespieddarbu digitālā noformējuma speciālists
   Tālr.: +371 630 48 768
   E-pasts: monvids@jt.lv

  • Aivars Muhins

   Aivars Muhins

   IT administrators
   Mob. tālr.: +371 292 28 228
   E-pasts: aivars@jt.lv

  • Haralds Spalva

   Haralds Spalva

   Noliktavas vadītājs
   Tālr.: +371 630 07 462 Mob.tālr.: +371 268 17 774 E-pasts: haralds@jt.lv

  • Sanita Zikmane

   Sanita Zikmane

   Vadošais iepirkumu speciālists
   Tālr.: +371 630 07 462
   Mob.tālr.: +371 292 79 075
   E-pasts: sanita@jt.lv

  • Ilva Rozentāle

   Ilva Rozentāle

   Iepirkumu speciālists
   Tālr.: +371 630 07 462
   Mob.tālr.: +371 260 45 124
   E-pasts: ilva@jt.lv

  • Rūdolfs Birzkops

   Rūdolfs Birzkops

   Loģistikas speciālists
   Tālr.: +371 630 48 770
   Mob.tālr.: +371 284 51 184
   E-pasts: rudolfs@jt.lv

  • Marģers Žagata

   Marģers Žagata

   Tehniskais direktors, kvalitātes vadītājs
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: margers@jt.lv

  • Anete</br>Andersone-Dreimane

   Anete
   Andersone-Dreimane

   Ražošanas vadītāja
   Tālr.: +371 630 48 771
   Fakss: +371 630 07 463
   E-pasts: anete@jt.lv

  • Kaspars Lieģenieks

   Kaspars Lieģenieks

   Spiestuves ceha vadītājs
   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 07 463
   E-pasts: kasparsl@jt.lv

  • Baiba Blumenaua

   Baiba Blumenaua

   Ražošanas plānotāja
   Tālr.: +371 630 48 769
   E-pasts: baiba@jt.lv

  • Viktorija Todijeva

   Viktorija Todijeva

   Tehnologu asistente
   Mob. tālr.: +371 270 38 880 E-pasts: viktorija@jt.lv

  • Sanita Katkovska

   Sanita Katkovska

   Tehnologs
   Tālr.: +371 630 48 769
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: k.sanita@jt.lv

  • Ludmila Drozdova

   Ludmila Drozdova

   Tehnologs
   Tālr.: +371 630 48 769
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: ludmila@jt.lv

  • Līga Krivošenoka

   Līga Krivošenoka

   Tehnologs
   Tālr.: +371 630 24 501
   E-pasts: liga@jt.lv

  • Roberts Makstnieks

   Roberts Makstnieks

   Tehnologs
   Tālr.: +371 630 24 501
   E-pasts: roberts@jt.lv

  • Arnita Krasovska

   Arnita Krasovska

   Pēcapstrādes ceha vadītāja
   Tālr.: +371 630 49 119
   Fakss: +371 630 07 463
   E-pasts: arnita@jt.lv

  • Sintija Jansone

   Sintija Jansone

   Pēcapstrādes ceha
   maiņas meistare

   Tālr.: +371 630 49 119

  • Ģirts Šturms

   Ģirts Šturms

   Iespiedceha maiņas meistars E-pasts: sturms@jt.lv

  • Ģirts Karlsons

   Ģirts Karlsons

   Pārdošanas direktors
   Tālrunis: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: girts@jt.lv

  • Dace Brenča

   Dace Brenča

   Pārdošanas vadītāja
   Somijas, Īslandes tirgus

   Tālrunis: +371 630 25 764
   Mob. tālr.: +371 292 93 361
   E-pasts: dace@jt.lv

  • Brigita Klovāne

   Brigita Klovāne

   Projektu vadītāja
   Somijas, Īslandes tirgus

   Tālrunis: +371 630 07 484
   Mob. tālr.: +371 263 72 838
   Skype: brigita.bolsteina
   E-pasts: brigita@jt.lv

  • Zane Balgale

   Zane Balgale

   Pārdošanas vadītāja
   Skandināvijas tirgus

   Mob. tālr.: +371 266 92 009
   E-pasts: zane@jt.lv

  • Dina Sutra

   Dina Sutra

   Projektu vadītāja
   Skandināvijas tirgus

   Mob. tālr.: +371 295 33 479
   E-pasts: dina@jt.lv

  • Klinta <br>Muižniece-Švarca

   Klinta
   Muižniece-Švarca

   Pārdošanas vadītāja
   Vācijas tirgus

   Mob. tālr.: +371 283 35 620
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: klinta@jt.lv

  • Ksenija Kivulāne

   Ksenija Kivulāne

   Projektu vadītāja
   Vācijas tirgus

   Tālrunis: +371 630 07 483
   Mob. tālr.: +371 288 61 534
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: ksenija@jt.lv

  • Irina Kuniga

   Irina Kuniga

   Projektu vadītāja
   Vācijas tirgus

   Tālr.: +371 630 28 010
   Mob. tālr.: +371 298 77 640
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: irina@jt.lv

  • Fabrice Praz

   Fabrice Praz

   Pārdošanas vadītājs
   Francijas tirgus
   Tālr.: +371 286 32 122
   Mob. tālr.: +371 67 027 482
   E-pasts: fabrice@jt.lv

  • Liza Rižņikova

   Liza Rižņikova

   Projektu vadītāja
   Francijas tirgus
   Tālr.: +371 678 07 637
   Mob. tālr.: +371 267 42 646
   E-pasts: liza@jt.lv

  • Jānis Laucenieks

   Jānis Laucenieks

   Projektu vadītājs
   Francijas tirgus
   Mob. tālr.: +371 271 35 267
   E-pasts: janis.l@jt.lv

  • Māris Matrevics

   Māris Matrevics

   Valdes priekšsēdētājs
   Tālrunis: +371 630 24 501
   E-pasts: jt@jt.lv

  • Arta Kamola

   Arta Kamola

   Valdes locekle,
   galvenā grāmatvede

   Tālr.: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: arta@jt.lv

  • Rodijs Trankalis

   Rodijs Trankalis

   Valdes loceklis, saimniecības daļas vadītājs
   Tālrunis: +371 630 24 501
   Fakss: +371 630 22 927
   E-pasts: rodijs@jt.lv

  • <br>SIA BALTA eko


   SIA BALTA eko

   Kalendāri, plānotāji, piezīmju grāmatas
   Tālrunis: +371 670 27 331
   E-pasts: birojs@baltspaper.lv
   WEB www.baltspaper.lv