Aktualitātes

  • ZELTA ĀBELE 2019

   Lepojamies ar Latvijas izdevēju panākumiem grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2019". Latvijas grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele astoņās nominācijās 6 zelta ābolus saņēma mūsu izgatavotās grāmatas. Kopā tika iesniegta 137 grāmatas, no kurām 39 tika nominētas "Zelta ābeles" balvai. Gada mākslinieks Aleksejs Muraško. Esam no sirds pateicīgi par iespēju piešķirt saturam izcilu formu, lai spožas idejas turpmāk mūsu mīļie draugi! Foto: Madara Gritāne

   Uzzināt vairāk
  • ZELTA ĀBELE 2018

   Zelta ābele 2017

   Lepojamies par izdevēju un mūsu draugu panākumiem grāmatu mākslas konkursā "Zelta ābele 2018". Un no sirds priecājamies par iespēju kopā ar māksliniekiem un izdevējiem piešķirt grāmatas saturam izcilu formu! Latvijas grāmatu mākslas konkursā Zelta ābele septiņās nominācijās 6 zelta ābolus saņēma mūsu izgatavotās grāmatas.

   Uzzināt vairāk
  • Projekts - efektīva energoresursu izmantošana

   Ieguldījums Tava nakotnē


   Projekta nosaukums: Efektīvas energoresursu izmantošanas veicināšanas un enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”
   Projekta nr.: 4.1.1.0/18/A/003
   Projekta kopējais finansējums, EUR: 311 448.96
   Projekta īstenošanas vieta: Langervaldes iela 1A, Jelgava, LV-3002
   Projekta mērķis: Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, kā arī enerģijas patēriņa samazināšanu SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ražošanas infrastruktūrā, veicot energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus vienā no ražošanas ēkām, kā arī veicot ieguldījumus atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai, uzstādot energoefektīvu, ar šķeldu darbināmu apkures katla sistēmu, kas pilnībā nodrošinās apkuri ražošanas ēkās.

   Sasniedzamie rezultāti:
   1)izstrādāts 1 ēkas energosertifikāts un pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un ražošanas procesa novērtējums.
   2)uzstādīta 1 ūdens sildāmā, ar šķeldu darbināmā katla un tā kurināmā padeves sistēma kopā ar siltummezglu, aizvietojot esošo;
   3)veikti ražošanas ēkas energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi, atbilstoši ēkas energoauditā norādītajam.

   25.04.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” uzsāk projekta “Efektīvas energoresursu izmantošanas veicināšanas un enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”” īstenošanu.
   02.05.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ir izsludinājusi iepirkuma procedūru “Ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas piegāde, uzstādīšana un pieslēgšana”, identifikācijas Nr. 2018/1.
   07.05.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” noslēdz līgumu ar SIA “Efekta” par pārskata “Ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un ražošanas procesa novērtējumu” sagatavošanu. Darbi tiks izsākti 2018. gada maijā un tiks pabeigti līdz 2018. gada 11. jūnijam.
   04.06.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ir noslēgusi iepirkumu procedūru, kā rezultātā ir noteikts piegādātājs ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas piegādei, uzstādīšanai un pieslēgšanai, kā arī siltummezgla izbūvei saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Piegādātājs ir SIA “AGB SERVISS”.
   14.06.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” un SIA “AGB SERVISS” noslēdz līgumu par ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas piegādi, uzstādīšanu un pieslēgšanu. Darbi tiks uzsākti 2018. gada jūnijā.
   17.09.2018. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” un SIA “FRILI” noslēdz līgumu par jumta renovācijas darbu veikšanu ēkai Langervaldes ielā 1, Jelgavā. Darbi tiks uzsākti 2018. gada septembrī.
   30.09.2018. Turpinās projekta īstenošanas gaita. Uzsākta ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas testēšana.
   15.11.2018. Projekta īstenošana tuvojas noslēguma fāzei. SIA “FRILI” nodod jumta renovācijas darbus Langervaldes ielā 1, Jelgavā. Ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas uzstādīšana tiks pabeigta līdz 2018. gada 20. decembrim, kad tiks pabeigta katla un tā kurināmā padeves sistēmas testēšana.
   20.12.2018. Pabeigta ūdenssildāmā katla un tā kurināmā padeves sistēmas uzstādīšana SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”.
   30.12.2018. Veiksmīgi noslēgusies projekta īstenošana. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ir uzstādīts energoefektīvs ūdenssildāmais katls un tā kurināmā padeves sistēma; izstrādāts 1 ēkas energosertifikāts un pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām un ražošanas procesa novērtējums, kā arī veikti ražošanas ēkas energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi – jumta renovācijas darbi.
   31.01.2019. SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA” ir noslēgusi līgumu Nr. 4.1.1.0/18/A/003 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta “Efektīvas energoresursu izmantošanas veicināšanas un enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumi SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”” īstenošanai, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta.

   Uzzināt vairāk
  • LIAA atbalsts

   Ieguldījums Tava nakotnē

   Līgumu Nr. SKV-L-2016/128 "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"
   SIA "Jelgavas tipogrāfija" 2016. gada 25. aprīlī ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/128 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

   Uzzināt vairāk
  • LEAN ieviešana

   LEAN ieviešana

   LEAN mācību process sadarbībā ar SIA Izaugsmes Kvartāls ir noslēdzies. Paldies trenerei Karlīnai.
   Mēs turpinam iet pirmos patstāvīgos soļus LEAN ieviešanā ikdienas darbā.
   Paldies visiem treneriem par atsaucību un entuziasmu!

   Uzzināt vairāk